• July 23, 2021

WORLD

WORLD : ญี่ปุ่นผลักดันการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ เพื่อให้ได้อยู่กับครอบครัว และศึกษาเพิ่มเติม แต่บริษัทบางส่วนไม่เห็นด้วย คุณคิดอย่างไร? . รัฐบาลญี่ปุ่นมีเตรียมผลักดันนโยบายสนับสนุนในบริษัทต่างๆ เพิ่มวันหยุดให้พนักงานเป็น 3 วันต่อสัปดาห์ โดยคณะรัฐมนตรีของ โยชิฮิเดะ สึกะ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมนโยบายเศรฐกิจประจำปี . ซึ่งนโยบายของทางรัฐบาลหวังเกื้อหนุนให้พนักงานมีเวลาดูแลครอบครัวมากขึ้น หรือให้พนักงานมีเวลาในการฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ทักษะทางด้าน IT และเป็นการสนับสนุนให้พนักงานสามารถศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติม โดยไม่ต้องลาออกจากงาน . รวมถึงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันนั้น ยังส่งผลให้ผู้คนใช้เวลาอยู่ในที่บ้านมากกว่าเดิม จึงทำให้นโยบายทำงาน 4 วันต่ออาทิตย์ได้รับความสนใจอย่างมาก . ทางพรรคเสรีประชาธิปไตยเองยังกล่าวอีกว่า การเพิ่มวันหยุดให้พนักงานจะช่วยทำให้พนักงานมีอิสระ หรือความยืดหยุ่นในไลฟ์สไตล์การทำงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น . แต่ว่าก็ไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีเสมอไป เพราะมีการตั้งข้อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งด้านแรงงาน และด้านการบริหารว่า วิธีการนี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีสาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงานในประเทศจะได้รับการยอมรับในวงกว้างหรือไม่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงปัญหาและข้อเสียอื่นๆ ที่อาจจะตามมา . เนื่องจากฝั่งของนายจ้างนั้นหวั่นเกรงว่า ถึงแม้การเพิ่มวันหยุดให้พนักงานจะสามารถทำให้พนักงานมีแรงทำงานมากขึ้น แต่ก็ไม่มั่นใจว่าวันทำงานที่เสียไปนั้นจะคุ้มค่ากับผลที่ได้มาหรือเปล่า ส่วนในฝั่งของลูกจ้างกลัวว่าหากมีวันพักมากขึ้น เงินเดือนจะน้อยลง . ฮิซาชิ ยามาดะ รองประธานขององค์กร…

Read More