• August 11, 2021

Oneสตอรี่

Oneสตอรี่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันขี้เกียจสากล (International Day of Layziness) เอาเป็นว่าเป็นวันแห่งการหยุดพักผ่อน ผ่อนคลายตัวเอง วางมือจากการทำงาน หรือวันแห่งการเฉลิมฉลองในหลาย ๆ ประเทศรวมถึงที่สหรัฐอเมริกา ไม่มีหลักฐานแน่ชัดถึงการจัดตั้งวันดังกล่าวว่าถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร และใครเป็นผู้คิด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันได้กลายเป็นอีกวันของการฉลองความขี้เกียจของคุณออกมาได้อย่างเต็มที่(แต่..เมืองไทยไม่ได้นะ555 เพราะไม่ใช่วันหยุด) แต่คุณสามารถฉลองกับตัวเองง่าย ๆ ในที่พักของคุณเองหลังจากการทำงาน ล้มตัวลงนอนอย่างเต็มที่ หรืออาจใช้ช่วงเวลาจากการทำงานล้มลงนอนให้เต็มที่แบบทิ้งตัวไปเลย อย่างน้อยก็เพื่อผ่อนคลายตัวเองชั่วครู่จากความเหนื่อยล้า หรืออาจจะลองให้วันใดวันหนึ่งที่เป็นวันหยุดของคุณจริง ๆ เป็นวันขี้เกียจในฉบับของตัวคุณเองก็ได้นะ แล้วฉลองวันนั้น ๆ ให้เต็มที่สุด ๆ ตลอดจนอาจทำให้วันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดในการนอน เพื่อปลดปล่อยด้านความขี้เกียจของคุณออกมาได้อย่างเต็มที่ไปเลย… Oneสตอรี่ เคยได้ยิน “ทฤษฎี 21 วัน” กันมาบ้างไหม? ทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของระยะเวลาที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ หรือการได้ลงมือทำอะไรก็ตามในระยะเวลา 21 วันมันจะทำจนติดเป็นนิสัย? ยกตัวอย่างเช่น เราอยากออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ในช่วงแรก ๆ สองสามวันอาจจะยังไม่เท่าไร แต่พอเริ่มนานวันขึ้นก็เริ่มขี้เกียจซะแล้ว ดังนั้นเมื่อนำเอาทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ คุณจะต้องพยายามวิ่งติดต่อกันให้ได้ 21 วัน มันก็จะติดนิสัยหรือทำสิ่งนั้นจนชินไปเอง โพสต์นี้อยากให้เพื่อน…

Read More