• January 25, 2022

Startup

เมื่อปีที่แล้ว Aeon Shopping Mall ชื่อดังของ Japan ได้ร่วมมือกับ Loop ซึ่งเป็น Startup บรรจุภัณฑ์แบบหมุนเวียน เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และกำจัดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจำนวนมหาศาลที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นในแต่ละปี (ซึ่งญี่ปุ่นผลิตขยะพลาสติกมากเป็นอันสองของโลก)แต่ก่อน Aeon ก็เหมือนห้างอื่น ๆ ที่ใช้ภาชนะ และบรรจุภัณฑ์ แบบใช้แล้วทิ้งกับสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวัน เช่น อาหาร ผงซักฟอกและแชมพู ซึ่งสร้างขยะมหาศาล แต่ด้วยความร่วมมือกับ Loop พวกเขาจะหันมาใช้ภาชนะหมุนเวียนที่สามารถใช้งานได้หลายครั้ง เช่น สแตนเลสและแก้วLoop เป็น Startup ที่เปิดตัวเมื่อปี 2019 บริหารโดย TerraCycle องค์กร เพื่อสังคมแห่งนวัตกรรมที่มีภารกิจในการหาทาง “กำจัดด้วยการจัดการกับขยะ” (Eliminate the Idea of Waste) โดยรวบรวมและรีไซเคิลขยะที่รีไซเคิลยากผ่านแพลตฟอร์มการรีไซเคิลระดับประเทศ และยังช่วยสรรหาบรรจุภัณฑ์ดี ๆ ให้ผู้ผลิตด้วยพวกเขานำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่ทนทาน น่าใช้ โดยเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทใหญ่ ๆ หลายแห่งโดยเฉพาะในประเทศตะวันตก จนกระทั่งมาร่วมมือกับ Aeonขั้นตอนก็คือ ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ Loop…

Read More