• December 10, 2021

เสือปลา

มารู้จักกับเจ้าที่ไม่เคยได้ยินมากนัก ‘เสือปลา’ สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ของไทย พวกมันไม่รอดแน่ๆ ถ้า ‘นิคมฯ จะนะ’ เกิด.‘เสือปลา’ อาจไม่ใช่ชื่อของสัตว์ที่พวกเราคุ้นหูกันนัก ในสารบบความรู้สัตว์ป่าของประเทศไทย หรือแม้แต่ในระดับโลกก็ตาม.หรือหากใครเพิ่งเคยได้ยินชื่อเป็นครั้งแรกก็อาจเกิดคำถามปนความสงสัยว่า ‘พวกมัน’ เป็น ‘เสือ’ หรือเป็น ‘ปลา’ กันแน่.ด้วยชื่อผสมระหว่าง ตระกูลของสัตว์ สองชนิด หากอธิบายอย่างรวบรัด ตัดตอนและเฉลยในตอนจบ กันในทันที ก็คงต้องตอบอย่าง ง่าย ๆ ว่า ‘เสือปลา’ ก็คือเสือชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมาก (ใหญ่กว่าแมวบ้านนิดหน่อย) และชอบกินปลา เป็นอาหาร เรียกกันตามชื่อภาษา อังกฤษที่ถูกตั้งว่า ‘Fishing cat’ หรือ ‘แมวนักตกปลา’ นั่นเอง.【เสือปลาใกล้สูญพันธุ์】.เหตุผลที่ทำให้เราไม่ค่อยรู้จักมักคุ้นหรือได้ยินชื่อสัตว์ชนิดนี้บ่อยนัก ก็มีเหตุหลากหลายเป็นองค์ประกอบ.ส่วนหนึ่งเพราะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้อยู่น้อย ซึ่งถ้าย้อนกลับไปยังต้นตออีกหน่อย ก็จะพบว่าพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหลืออยู่น้อยแล้วในปัจจุบัน จึงกลายเป็นว่ากว่าที่เราจะรู้จักสายพันธุ์นี้กันจริงๆ จังๆ พวกมันก็ล้มหายตายจากไปกับเหตุผลของการพัฒนาไปเยอะแล้ว.เสือปลาเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัย อยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือไม่ก็พวก ป่าชายเลน ตามคลองหรือบึงน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกคนเราจับจองมาใช้ทำการเกษตร การเพาะปลูก การประมง การขยายตัวเมือง และการพัฒนาอุตสาหกรรมกันจนเค้าโครงความเป็นธรรมชาติสูญหายไปไม่ต่างจากตัวของพวกมัน.ในภาพรวม เสือปลา…

Read More