• June 25, 2021

อาเซียน

อาเซียน กับเมียนมา รัฐประหารในเมียนมาเป็นหนึ่งในความท้าทายที่แหลมที่สุดที่ภูมิภาคนี้ต้องเผชิญ หากย้อนกลับไปดูบทบาทของ อาเซียน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐประหารในประเทศสมาชิกแล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่าอาเซียนไม่เคยมีความเห็นแย้ง หรือมีบทบาทในลักษระที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนวจแต่อย่างใด ไม่ใช่เพราะอาเซียนมีสภาวะ “น้ำท่วมปาก” แต่เป็นสภาวะ  “ไม่เปิดปาก” มากกว่า เพราะ อาเซียนไม่ต้องการเข้าไปพัวพันกับปัญหาทางการเมืองในหมู่สมาชิก อะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นเพียงเรื่องภายในบ้านของชาตินั้น ๆ อันทำให้ “วิถีอาเซียน” (The ASEAN Way) มีความหมายว่า องค์กรในภูมิภาคยอมรับการยึดอำนวจอย่างไม่โต้แย้ง  แต่ความท้าทายครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่เมียนมา   เมื่อสถานการณ์ การเมืองทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเรียกว่าเป็น “วิกฤตการณ์เมียนมา” กลายเป็นประเด็นสำคัญในเวทีโลก และเป้นแรงกดดันสำคัญในอาเซียนในฐานะองค์กรหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำต้องเปิดเวทีการประชุมผู้นำสูงสุดเป็นว่าระพิเศษที่กรุงจากาตาร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อหาลู่ทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะผลจากการต่อต้านรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และการใช้มาตรการปราบปรามของรัฐบาลทหาร ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมาก 745 ราย และมีผู้ถูกจับกุมจากการประท้วงมากกว่า 3,371 คน ความรุนแรงเช่นนี้ถูกถือว่าเป็นวิกฤตการณ์สำคัญที่ท้าทายอาเซียนเป็นอย่างมาก และนี่เป็นครั้งแรกที่อาเซียนเผชิญกับ “วิกฤตรัฐประหาร” เพราะวิธีรับมือที่ผ่านคือ อาเซียนใช้วิธีหลับหูหลับตาให้กับการรัฐประหารในชาติสมาชิก หรืออยู่ในสภาพตามน้ำ เพราะถือว่าเมื่อคระทหารยึดอำนาจสำเร็จ และทำการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว…

Read More