• May 28, 2021

รู้หรือไม่-Know

รู้หรือไม่-Know วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง “สัจธรรมของโลก” หรือถ้าแปลง่าย ๆ ก็คือ ความจริงของโลก เมื่อพูดถึงสัจธรรมของโลกเราคงนึกถึงความจริงของโลกนี้ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มนุษย์เราไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามที่เราต้องการหรือปรารถนาได้ทุกอย่าง เช่น เกิด แก่ เจ็บ ตาย มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายจากโลกนี้ไปไม่ว่าช้าหรือเร็ว ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ไม่มีใครที่มีชีวิตนิรันดร์ เรื่องนี้คือพื้นฐานที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้ว แล้วถ้าเป็นเรื่องของ “ความรัก” และ “ความชัง” ล่ะ มันก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัจธรรมของโลกได้เฉกเช่นเดียวกันใช่หรือไม่? เพราะเราไม่สามารถทำให้ทุกคนมารักเราได้อยู่แล้วนั่นคือเรื่องจริง! แอดเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่สามารถยอมรับความจริงของโลกได้คนนั้นจะไม่เป็นทุกข์ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เลย หากเราเป็นคนที่รู้ตัวว่ามีคนเกลียดหรือไม่ชอบขี้หน้าเรา หรือนินทาเราลับหลัง และถ้าเราเป็นคนที่ยอมรับความจริงที่ว่า อ้าว..ก็โลกนี้มันเป็นเหรียญสองด้านไม่ใช่เหรอ มีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดบ้างไม่เห็นแปลก แล้วเราจะไปทำอะไรได้ จะไปควบคุมหรือบังคับความคิดความรู้สึกให้เขามารักเราได้ไหม ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคนที่สามารถยอมรับสัจธรรมของโลกได้ก็อาจจะเป็นคนที่สามารถปล่อยวางและไม่เก็บเอามาคิดให้ทุกข์ใจ แล้วถ้าหากยังมีคนที่พยายามฝืนความจริงหรือบังคับให้ทุกคนมารักตัวเองได้นั้น มันคงจะเรียกได้ว่าเป็นการฝืนธรรมชาติแห่งความเป็นจริงหรือไม่? ยกตัวอย่างเช่น เราไปจีบสาว 10 คน โดยใช้วิธีการบังคับให้พวกเธอทุกคนมารักเราด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงผู้หญิงทั้ง 10 คนนั้นอาจจะมีคนที่ชอบเราด้วยความรู้สึกจริง ๆ ก็ได้ แต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันต้องมีบางคนอยู่แล้วที่อาจจะไม่ได้ชอบเรา สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น 1. ผู้หญิงทั้ง…

Read More