• October 18, 2021

จริงหรือไม่

จริงหรือไม่ ? กินผักและผลไม้อบกรอบเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน.ในช่วงที่ผ่านมา นับว่ามีการพูดถึงกันอย่างมาก สำหรับ ‘ผักและผลไม้อบกรอบ’ ซึ่งหลาย ๆคนก็ทนต่อกระแสที่มาแรงในโลกโซเชียลไม่ไหว จนต้องสั่งมาลองกินเป็นขนมขบเคี้ยวเพลิน ๆทั้งนี้ก็เพราะว่า บางคนอาจจะไม่ชอบกินผัก ผลไม้ แต่พอนำมาแปรรูปแล้วกินได้ รวมถึงมีรสชาติอร่อย และที่สำคัญหลายเจ้าที่ขายนั้นมักจะอ้างถึงความน่าสนใจว่า กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน เพราะไร้น้ำมัน!.แล้ว จริงหรือไม่ ? ที่กินผักและผลไม้อบกรอบเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน.ซึ่งจากข้อมูล นักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ระบุว่า ผักผลไม้รวมอบกรอบ 100 กรัม มีพลังงาน 542 kcal ,มี carbohydrate 56 กรัม, protein 1.7 กรัม อีกทั้งมี fat ถึง 35 กรัม และมี sodium 395 มิลลิกรัม.โดยผักผลไม้อบกรอบที่ขายกันส่วนใหญ่นั้น 1 ซองจะมี 250 กรัม นั่นหมายถึงหากเรากินทีเดียวหมดทั้งซอง เราจะได้พลังงานอยู่ที่ 1355 กิโลแคลอรี ซึ่งเทียบเท่ากับการกินไข่ต้มจำนวนกว่า 18…

Read More