• May 19, 2021

เมืองมรดกโลก

เมืองมรดกโลก

เมืองมรดกโลก แห่งเอเชีย

เมืองมรดกโลก มรดกโลก คือ สถานที่การศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่งชาติ ชื่อที่ทางการใช้เป็นชื่อการจดทะเบียน ในบัญชีมรดกโลก ที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย โดยศูนย์ข้อมูลมรดกโลก ภาษาไทยที่แปลชื่อทางการ กระทรวงวัฒนธรรม คือ ปีที่ได้รับการจดทะเบียน

เมืองมรดกโลก แห่งเอเชีย

คาซัคสถาน สุสานโคชา อัคเมตยาซาวี เป็นสถานที่ตั้งอยู่ยาวี ซึ่งปัจจุบันคือเตอร์กคิสถาน ถูกสร้างขึ้นในสมัยติมอร์ อาคารบางส่วนยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ช่างก่อสร้างฝีมือเอก ของเปอเชียได้ทดลองใช้โครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม  ภาคหลังได้ใช้ในการก่อสร้างซามาร์คาน  เมืองหลวงของจักรวรรดิตีมูร์    เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมืองมรดกโลก ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุด เป็นประเทศที่มี ทางออกสู่ทะเลใหญ่ ที่สุดในโลก มีพื้นที่ครอบคลุมกว้างขวาง ในทวีปเอเชีย และเป็นสาธารณรัฐในอดีตสหภาพโซเวียต มีพรมแดนติดกับ ประเทศรัฐเชีย จีน และ ประเทศในรัฐเชีย คาซัคสถานเป็นประเทศ ที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับ ที่ 9 ของโลก มีพื้นที่กึ่งทะเลทราย มีจำนวนประชากรเป็นอันดับที่ 57 โดยประมาณ 6 คน ต่อ ตร.กม. ดินแดนที่เป็นคาซัคสถานในปัจจุบัน มีผู้คนมาตั้งถิ่นเป็นจำนวนมาก ใช้พื้นที่ทำมาหากินตั้งแต่ยุคหิน ซึ่งจากภูมิภาคประเทศที่แห้งแล้ง อาชีพหลักก็คือการเลี้ยงสัตว์ แบบเร่ร่อน เป็นต้น

มาจากการเลี้ยงม้า  ลักษณะตามภูมิประเทศ แผ่ขยายจากตะวันออกจดตะวันตก ตั้งแต่ทะเลสาบ แคสเปียน จนถึง แอ่งทาริม แบะเทือกเขาอัลไต จากเหนือจดใต้ ตั้งแต่ที่ราบไซบีเรียตะวันตก จนถึงโอเอซิส และ ทะเลทรายของภูมิภาคเอเชียกลาง ลักษณะทางภูมิอากาศ   

เป็นแบบพื้นที่ทวีป มีฤดูหนาวที่หนาวเย็น แม่น้ำและทะเลสาบ เป็นทะเละปิดที่อยู่ในเอชเย   ตะวันออกกลาง อยู่ระหว่างประเทศ คาซัคสถานกับสาธารณรัฐ คาราคัลปัคสถานซึ่งเป็นดินแดน ปกครองของตนเอง ของประเทศอุซเบกิ  ปริมาณน้ำในทะเลลดลงเป็นอย่างมาก จนทะเลถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

ทะเลอารัลเหนือ ทะเลอารัลใต้ส่วนตะวันออก และ ทะเลอารัลใต้ส่วนตะวันตก และ ทะเลอารัลใต้ส่วน ตะวันออก 

ทะเลอารัลมีพื้นที่ 68,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ปี พ . ศ 2503 ลดลงเรื่อย ๆ แม่น้ำอามูดาร์ยา และ แม่น้ำซีร์ดาร์ยา ที่นำน้ำมาสู่ทะเลโดยเปลี่ยนโครงการ เพราะโครงการชลประทานของ สหภาพโซเวียต พื้นที่ทะเลลดเหลือ ร้อยละ 25 ของขนาดเดิม แยกตัวเป็นทะเลสาบ 3 ส่วน ซึ่งใน 3 ส่วน นั้นน้ำทะเลเค็มเกินไปที่ปลาจะอาศัยอยู่ได้    

 อุตสาหกรรมที่เคยเฟื่องฟู กลับถูกทำร้าย ลงอย่างสิ้นเชิง ชายฝั่งเดิมกลับสภาพเป็นสุสานเรือ ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน

เกิดขึ้นประวัติศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำสองสาย ซึ่งหล่อเลี้ยงทะเลอารัล คือ แม่น้ำอามูดาร์ยา ทางตอนใต้ และ แม่น้ำซีร์ดายา ทางตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อการสร้างพื้นที่ชลประทาน ให้พื้นที่ทะเลทราย ในการปลูกข้าว ธัญพืช แตง ฝ้าย เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสหภาพ เพื่อส่งเสริมฝ้าย หรือ ทองคำขาว กลายเป็นสินค้าส่งออกหลัก

 เมืองมรดกโลกน่าอัศจรรย์

 เมืองมรดกโลก น่าอัศจรรย์

เมืองมรดกโลก น่าอัศจรรย์  รัสเชีย ทะเลสาบไบคาล ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ ของไซบีเรีย ประเทศรัฐเชีย เป็นทะเลสาบ น้ำจืด ที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากที่น้ำเอ่อล้น เข้ามาจนเต็มรอบ เปลือกโลกที่แตก เมื่อ 25 ล้านปีที่แล้ว ทะเลสาบ มีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร ทะเลสาบไบ คาลได้ลงทะเบียน เป็นเมืองมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการ   

ข้อพิจารณาใน การยกเป็นมรดกโลก คือ ตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทน วิวัฒนาการสำคัญต่าง ๆ อดีตของโลก เช่น ยุคสัตว์เลื่อยคาน ยุคน้ำแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็น ถึงการพัฒนา ความ และ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์  หลากหลายทางธรรมชาติบนโลก ขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังจะเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได

เอกลักษณ์ที่หายาก หรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา

เป็นพื้นที่อาศัย ของสัตว์ที่หายาก หรือ ตกอยู่ในภาวะ อันตรายยังคงดำเนินชีวิตอยู่ได้ เมืองมรดกโลก รวมถึงระบบนิเวศ อันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลก ต่างให้ความสนใจ มีกิจกรรมที่ชมทะเลสาบ ได้อย่างใกล้ชิด   

การนั่งรถไฟหัวจักรไอ นำขบวนที่วิ่งระหว่าง Slyuanka และ port Baikal ไปตามทางตอนใต้ ของทะเลสาบ งจะแล่นไปตามชายฝั่ง ให้นักท่องเที่ยว ด้เห็นทัศนียภาพที่สวยงาม

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดรีวิวเมืองมรดกโลกน่าดูแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> aqua-marina ขอบคุณที่รับชม .

Leave a Reply

Your email address will not be published.