• June 15, 2021

ลงทุน

ลงทุน

ลงทุน ในสภาวะ COVID-19 อย่างไรให้ยั่งยืน

          ช่วงวิกฤติ COVID-19 ทุกคนคงพอจะเห็นแล้วว่าโรคไวรัสนี้ ทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงไปทั่วโลก  ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้คนเท่านั้น แต่การป้องการโดยการใช้มาตรการสร้างระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ยังส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใหญ่

          สิ่งที่ตามมาก็คือ  การว่างงานจำนวนมหาศาล เพราะหลายธุรกิจที่ลงทุน ไปต้องหยุดชะงักและชะลอการดำเนินงาน โดยมีการคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบอย่างมาก และคงเป็นไปอย่างนั้นจนกว่ามีการผลิตวัคซีนหรือยาออกมาปราบไวรัสตัวนี้ ซึ่งในวงการแพทย์ต่างก็คาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 2 ปีต่อจากนี้ แต่ระหว่างนี้ทุกประเทศก็คงบอบช้ำตาม ๆ กัน

          ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว่า โลกหลังจากวิกฤตการณ์โควิด-19 มีหลายอย่างที่ทำให้ผู้คนเปลี่ยนไปและไม่อาจกลับมาเหมือนเดิม ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นฐาน (Fundamental Changes) ในชีวิตและสังคมของมนุษย์ จนหลาย ๆ คนเชื่อว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ (A New World)

ตลาดทุนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ต้องเลือกลงทุนแบบใด

ลงทุน ในสภาวะ COVID-19 อย่างไรให้ยั่งยืน

          หากเพราะว่าวิกฤติครั้งนี้ได้กระทบกับหลาย ๆ ธุรกิจ ทำให้การลงทุนหรือดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะพฤติกรรมของคนระยะยาวหลังจากนี้ เช่น การทำกิจกรรมที่ต้องรวมอยู่กับผู้คนเยอะ ๆ คนก็หลีกเลี่ยงไปพอสมควร ธุรกิจสื่อสาร ผู้คนก็คงต้องใช้เพิ่มขึ้น ธุรกิจอาหารและสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  มีแนวโน้มที่ดี ธุรกิจประกันภัยและประกันสุขภาพอื่น ๆ ก็จะมีความสำคัญมากขึ้น

บทพิสูจน์หุ้นยั่งยืนและการ ลงทุน อย่างยั่งยืน

          นัก ลงทุน เริ่มหันมาให้ความสนใจและความสำคัญกับข้อมูลการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจมากขึ้น เพราะการจัดการความเสี่ยง นับเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งในองค์ประกอบของกลยุทธฺความยั่งยืน ที่จะพาธุรกิจรอดพ้นจากวิกฤติเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ยากลำบาก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญมากในการตัดสินใจเลือกลงทุนในอนาคต

          ในอดีตนักลงทุนอาจจะพิจารณาข้อมูลจากตัวเลขของผลประกอบการ และบทวิเคราะห์ทางการเงินเท่านั้น แต่ในปัจจุบันคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำธุรกิจ จะต้องคำนึงถึงหลักความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental Social Governance) เป็นการบริหารจัดการธุรกิจที่สร้างความสมดุลในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่เชื่อมโยงจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต การจัดซื้อ การบริหารความเสี่ยง  การตรวจสอบและควบคุมภายใน การขนส่ง  และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค

          ดังนั้น การบูรณาการเรื่อง ESG เข้าไปในกระบวนการดำเนินการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างความแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับธุรกิจ

          ที่ผ่านมานัก ลงทุน ในไทยอาจจะยังไม่ได้เลือกลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการ ESG มากนัก ในขณะที่ปัจจุบันนักลงทุน สถาบันต่างชาติตัดสินใจ เลือกเข้าไปลงทุนในบริษัทไทยที่มุ่งทำ ESG อย่างจริงจังมากขึ้น  โดยผลการวิจัย ต่าง ๆ ระบุว่า บริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่ดีจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า อีกทั้งต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) ก็ต่ำกว่าบริษัทที่ไม่ให้ความสำคัญในด้าน ESG รวมถึงมีความได้เปรียบมากกว่าในการเข้าถึงแหล่ง เงินทุน ดังนั้น แม้ว่าราคาหุ้นของบริษัทที่คำนึงถึงความยั่งยืน อาจจะมีสภาวะขึ้นลงตามสภาพแวดล้อมของตลาด แต่การลงทุนในหุ้นของบริษัทเหล่านี้จะมีความผันผวนน้อยกว่า แม้จะเจอสถานการณ์จากพิษโควิด-19

        ทั้งหมดนี้จึงเป็นบทพิสูจน์แล้วว่า ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนจากวิกฤต COVID-19  นักลงทุน ควรพิจารณาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงาน ESG เพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนได้พิจารณาถึงดอกาสและความเสี่ยงในด้าน ESG ควบคู่กับการพิจารณาผลประกอบการทางการเงินเพื่อ “การลงทุนอย่างยั่งยืน” ที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงิน ในระยะยาว ร่วมกับการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทางอ้อมจากการสนับสนุนบริษัทที่จดทะเบียนในการทำธุรกิจ โดยให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่อง ESG  

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวลงทุน น่าดูแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> burundi ขอบคุณที่รับชม .

Leave a Reply

Your email address will not be published.